فضای باز

فضای باز

در طراحی فضای باز رستوران کلبه با استفاده از گیاهان ، نور ها و سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسب ، سعی خود را برای به وجود آوردن محیطی با طراوت و نشاط جهت پذیرایی از مهمانان گرامی به کار بسته ایم. این فضا با ظرفیت 20 نفر در موقعیت مکانی مقابل درب رستوران می باشد.